Pressmeddelande 2017 04 21 AcuCorts aktie handlas på AktieTorget från och med 24 april 2017